Mgr. Tímea Matušeková

SLOVESÁ

Nájdi v básni slovesá.

rosa, za bieleho rána,
plačúci paholček ovečky :
Dolu, ovce, dolu dolinami,
veď už viac Jánošík za vami!
Dolu, kozy, dolu z tej vysokej skaly,
veď vám tí páni Janíčka !
, sťa vtáča na lepe,
keď valašku sedem dvermi v sklepe.
A jeho i zhora i zdola
sťa čierne vrany bieleho sokola.
???