Mgr. Tímea Matušeková

SLOVESÁ

Doplň do viet slovesá.
Nikomu jazyk.
Do školy načas.
Keď vázu, sa.
Mame doma so všetkým .
Úlohy si v škole cez prestávku.
Ak niekomu na nohu, sa mu.
s plnými ústami.
Pred každým jedlom si ruky.
Keď niekoho známeho, slušne ho .
???