» Vybrané slová po R


Otázka č.1: r_zoto

(1 bod)
Otázka č.2: r_žový nákyp

(1 bod)
Otázka č.3: kor_tnačky

(1 bod)
Otázka č.4: por_sko

(1 bod)
Otázka č.5: str_ko

(1 bod)
Otázka č.6: kr_ha

(1 bod)
Otázka č.7: hr_záky

(1 bod)
Otázka č.8: br_ndzové halušky

(1 bod)
Otázka č.9: kr_žovatka

(1 bod)
Otázka č.10: skr_vať sa

(1 bod)
Otázka č.11: kr_k detí

(1 bod)
Otázka č.12: r_bezle

(1 bod)
Otázka č.13: r_chlosť

(1 bod)
Otázka č.14: kr_vda

(1 bod)
Otázka č.15: pr_štiť

(1 bod)
Otázka č.16: tr_zniť

(1 bod)
Otázka č.17: r_tier

(1 bod)
Otázka č.18: R_m

(1 bod)
Otázka č.19: r_bacina

(1 bod)
Otázka č.20: r_m v básni

(1 bod)