Mgr. Tímea Matušeková

PRÍSLOVKY

Nájdi v texte príslovky.

Miško s Jankom hrávajú guľky. sa stretnú na svojom mieste a začínajú hrať. Miško urobí krok , nakloní sa a hodí. Guľka sa pohybuje a do jamky. Miško sa tvári a . Aj Janko je dobrý hráč. predlžuje chvíľu napätia, sa prikrčí a guľka letí . Aj ona sa pohybuje do jamky. Janko sa tvári , , usmieva sa.
???