Mgr. Tímea Matušeková

PRÍSLOVKY

Nájdi v texte príslovky.

Dopravný strážnik riadil premávku , , aj . sa umyjem a potom idem do školy. Mamička sa na mňa usmiala. , sa ľuďom žilo . sa pripravím na vyučovanie. Deti sa a hrali. pôjdeme s kamarátmi do kina na film ", a ". sa so mnou dohodol, aby som prišiel.
???