Mgr. Tímea Matušeková

Gramatické kategórie prídavných mien

Prídavné mená

Pospájaj prídavné mená so správnymi gramatickými kategóriami.