Mgr. Tímea Matušeková

Priama reč

Priraď uvádzaciu vetu k priamej reči.