Mgr. Tímea Matušeková

Vzor ulica

Klikni na slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica.

V školy kládli nové parkety. Pani učiteľka vyvolala k . Mal plné ruky . Na boli položené kľúče. nechala na tanieri zvyšky . Do hory sme kráčali okolo starej . Teta kúpila v pekárni čerstvé . Vyžehlené , blúzky a som uložila do . V záhrade rozkvitnú na jar , jablone i hrušky. Náradie odložíme do . Na poskakuje veverička.
???