Mgr. Tímea Matušeková

Vzor KOSŤ

Vyhľadaj podstatné mená ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru KOSŤ.

Naša mačka chytila na povale dve . Neposlušné vrabce kradnú sliepkam a zrno. Večer nám mama pripravila horúci čaj a chlieb s a cibuľou. Na krajinu sadala tichá tmavá . Musela som si upratať všetky moje do skrine. Porezal som si prst, mi stekala po celej ruke. Od údivu stratil . V horách sneží od včasnej jesene do neskorej . Kožená ľahko premokne.
???