Mgr. Tímea Matušeková

Vzor DUB

Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru DUB.

Pricvikol si na rukách. Robotníci sypú do . sa rozliehal jeho mocný . Cez sa na povalu doplazil hustý . Na večeru chystali s mäsom. vo váze nevydržali ani do slnka. Na sídlil múdry kráľ. Celé spriadal veľké . Na mlčky sedel rybár. Na okraji má líška svoj .
???