Mgr. Tímea Matušeková

Vzor CHLAP

Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru CHLAP.

veľkých miest majú problémy s dopravou. a sú moji noví . Učili sme sa o prvom . je . nám opravil pokazené auto. Volejbalisti odohrali ťažký zápas. sa ukryli hlboko v horách. Tento známy je . majú zelené uniformy. S sme boli na hríboch. Mama čítala rozprávkovú knihu.
???