Mgr. Tímea Matušeková

Stredný rod

Napíš tvar slova podľa daného pádu a čísla.
???
tvar slovatvar slova
pero - G, pl.líce - A, sing.
priznanie - L, pl.holúbä - D, sing.
hrozno - I, pl.vrece - G, sing.
plávanie - L, sing.schodište - A, pl.
šteňa - I, pl.priateľstvo - D, sing.
more - A, pl.vajíčko - L, pl.
vnúča - A, pl.poludnie - L, sing.
prútie - I, sing.jabĺčko - A, pl.
vtáča - L, pl.krupobitie - G, sing.
húsa - G, pl.chlapča - L, sing.