Mgr. Tímea Matušeková

Podstatné mená stredného rodu

Ak je podstatné meno stredného rodu, vyber ÁNO. Ak je iného (ženského alebo mužského) rodu, vyber NIE.