Mgr. Tímea Matušeková

Pádová prípona -ov a -ou

Vyber správnu príponu.
Prišli na návštevu aj s malou neter. Na stene boli diery od klinc. S našou triednou učiteľk sme boli v bábkovom divadle. Lúčili sa s bolesť v srdci. Bez lev, medveď a slon si cirkus neviem ani predstaviť. Spoza oblak vykuklo slniečko. Z dom vychádzajú rozospatí ľudia. Stretli sme sa pred škol. Zuby si dobre vyčistíme kefk a past. Anička k nám prišla bez svojich brat. Povaly sú špinavé od holub. Dedko nevidí dobre bez okuliar.

???