Mgr. Tímea Matušeková

Pádová prípona -i/-í a -y

Vyber správnu príponu.
Sedeli spolu v prítm a pozorovali hviezd na neb. Po papier kreslil rôzne čiar. V lese je počas zim veľa hladnej zver. Babka doniesla čerstvo nadojené mlieko od našej krav. Maľujem rád vodovými farbam. Chorému spolužiakov som priniesol úloh. Dožil sa vysokého veku v dobrom zdrav. Naši lekár skúšali nový druh liečb. Pri pec je príjemné teplo. Udreli mraz, cest sú klzké. V pohár zostali kryštálik sol. Ďateľ vyberal spod kôr malých škodcov. Pod oknom nám rastú dve biele brez. Niektoré moje kresb boli na výstave. V čítanke máme mnoho príslov a porekadiel. Na neb sa po dažd objavila dúha. Babkine hus nás vítali hlasným gagotom. Nad domam sa zablyslo. V úlohách robí často chyb.

???