» Vybrané slová po P


Otázka č.1: p_tliactvo sa nevypláca

(1 bod)
Otázka č.2: spievala im p_nka

(1 bod)
Otázka č.3: konské kop_tá

(1 bod)
Otázka č.4: studená p_vnica

(1 bod)
Otázka č.5: p_skal si melódiu

(1 bod)
Otázka č.6: p_la minerálku

(1 bod)
Otázka č.7: slovenský sp_sovateľ

(1 bod)
Otázka č.8: p_lil drevo

(1 bod)
Otázka č.9: uväznený p_tliak

(1 bod)
Otázka č.10: prep_chové šaty

(1 bod)
Otázka č.11: vyp_tam sa na obed

(1 bod)
Otázka č.12: črep_ny zo skla

(1 bod)
Otázka č.13: p_šná princezná

(1 bod)
Otázka č.14: zvierací p_sk

(1 bod)
Otázka č.15: p_chľavý ježko

(1 bod)
Otázka č.16: čitateľné p_smo

(1 bod)
Otázka č.17: zap_rené líčka

(1 bod)
Otázka č.18: dop_t po ovocí

(1 bod)
Otázka č.19: p_ráti z Karibiku

(1 bod)
Otázka č.20: odp_kať si trest

(1 bod)