» Vybrané slová po M


Otázka č.1: zm_zol bez stopy

(1 bod)
Otázka č.2: dotieravý hm_z

(1 bod)
Otázka č.3: sivá m_ška

(1 bod)
Otázka č.4: m_hol sa za rohom

(1 bod)
Otázka č.5: m_kol sa od ľaku

(1 bod)
Otázka č.6: strojársky priem_sel

(1 bod)
Otázka č.7: žm_kať bielizeň

(1 bod)
Otázka č.8: nehm_r sa toľko

(1 bod)
Otázka č.9: prázdna m_ska

(1 bod)
Otázka č.10: lodné korm_dlo

(1 bod)
Otázka č.11: podaj m_ pero

(1 bod)
Otázka č.12: M_s Dobrej nádeje

(1 bod)
Otázka č.13: miss Slovenska

(1 bod)
Otázka č.14: nebezpečný priesm_k

(1 bod)
Otázka č.15: hrali sme dom_no

(1 bod)
Otázka č.16: m_ (všetci)

(1 bod)
Otázka č.17: moja mam_čka

(1 bod)
Otázka č.18: zm_ja sa vyhrieva na skale

(1 bod)
Otázka č.19: klzká m_dlina

(1 bod)
Otázka č.20: sestra M_ška

(1 bod)