Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po B a ......

Nájdi chybné slová a oprav ich.

Mamička povedala, som sa ponáhľal.
V Španielsku sme videli zápasy.
Žihľava je liečivá .
, aj .
Môj brat je veľmi žiak.
Naša rodina v Banskej .
Využívame techniky.
Najviac sa nám páči mahagónový .
perom.
Sliepky si posadali na .
sa baterka v .
Nerob problémy!
Jánošík nosil opasok.
Keď sa nahneval, vedeli sme koľko .