Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po P a ...

Nájdi chybné slová a oprav ich.

predchádza pád.
Nad krajinou sa týči hrad.
Nepoznám väčší .
Za nevhodné správanie sa .
Prestaň , nepatrí sa to!
som sa ho na chorú matku.
sa toľko!
V obchodoch je veľký po tovare z Nemecka.
Na výtvarnej výchove sme robili obrázky.
slonov sa zaujímajú najmä o ich kly.
si už to mlieko?
Kôň má nové .
Videla si film z Karibiku?
vystrčila z diery.