Opakujem si

Opakovanie učiva z 3. ročníka

Doplň chýbajúce i/í alebo y/ý.
Mlan a Zina strávili prázdniny u strka. Chodili na vlety do lesa. V lese vdeli rsa, kamzka a vra. Strko totiž bva vo Vsokých Tatrách. Stretávali veľa turstov. Mnohí smerovali k vchýrenej vhliadkovej Zamkovského chate. Boli aj v Spšskej Sobote u strkovho snovca Bstrka.