Mgr. Tímea Matušeková

Číslovky

Napíš číslovky slovom.
???
3 kvety kvety
7. kohút kohút
2 knihy knihy
18. miesto miesto
20. pes pes
6 známok známok
19 obrazov obrazov
8. sveter sveter
8 chlapci chlapci
5 prstov prstov