Mgr. Tímea Matušeková

Číslovky

Napíš číslovky číslicami.
???
jeden chlapec chlapec
osem jabĺk jabĺk
piaty rebrík rebrík
druhý strom strom
deviaty kvet kvet
sedemdesiat eur eur
dvanásta stolička stolička
desať kníh kníh
piaty január január
päť rokov rokov