» Vybrané slová po B


Otázka č.1: úb_tok tovaru

(1 bod)
Otázka č.2: dob_jať baterku

(1 bod)
Otázka č.3: usilovný B_strík

(1 bod)
Otázka č.4: zb_l svojho nepriateľa

(1 bod)
Otázka č.5: dozreté ob_lie

(1 bod)
Otázka č.6: silný b_zón

(1 bod)
Otázka č.7: sliepky sedeli na b_dle

(1 bod)
Otázka č.8: kob_lie mláďa

(1 bod)
Otázka č.9: vyb_janý opasok

(1 bod)
Otázka č.10: b_čie zápasy

(1 bod)
Otázka č.11: hovädzí dob_tok

(1 bod)
Otázka č.12: rozprávkové b_tosti

(1 bod)
Otázka č.13: skromné živob_tie

(1 bod)
Otázka č.14: ob_vateľ Trstenej

(1 bod)
Otázka č.15: porcelánová báb_ka

(1 bod)
Otázka č.16: b_vam na sídlisku Západ

(1 bod)
Otázka č.17: dob_vať uhlie

(1 bod)
Otázka č.18: starob_lý hrad

(1 bod)
Otázka č.19: liečivá b_lina

(1 bod)
Otázka č.20: zbil ho b_čom

(1 bod)