Vzory 1

Vitejte na kvizu www.banan.cz

Podstatné meno ŠELMA sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno STEBLOM sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno PIESNÍ sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno ORTUŤ sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno CHLAPČA sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (na) POBREŽÍ sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno KRV sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno HRČOU sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (v) SEKUNDE sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (z) VAJEC sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno ŽIHADLOM sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (v) MLIEKÁRNI sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno STEP sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno KOZĽAŤU sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno HRČOU sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (pod) CESTOU sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno OSY sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (číselná) OS sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (na) SLNCI sa skloňuje podľa vzoru:

Podstatné meno (pod) SLNKOM sa skloňuje podľa vzoru:

Vaše údaje

Meno:
E-mail:

kviz maxsite.cz