Mgr. Tímea Matušeková

Privlastňovacie zámená

Vyber správne vety.