Mgr. Tímea Matušeková

Osobné zámená

Napíš vhodné zámeno.
Na streche sme boli iba ! Bol si to ? riešim ťažkú úlohu a sa smejú. sa sťahovala k bohatým obydliam. ste ju uzreli? sa rozbilo na márne kúsky. bol bledý ako smrť.
sme najlepšia trieda v meste. Aj počúvaš? hrajú dôležitý zápas. hral na husliach a spievala. ste povedali peknú povesť. Skončím iba ? behalo celý deň.