Zoraď slová vo vete v spávnom poradí.

Zoraďovacie cvičenie