SKLADAČKA - spájame rozlepené vety

Vety sa nám rozpadli na dve časti.
Pospájaj ich tak, aby vznikla celá veta.

PaedDr. Eva Dzurková