VITAJ VO VÝKRIČNIKOVE

Precvičme si, aký význam majú vety s výkričníkom.
PaedDr. Eva Dzurková

ZOPAKUJME SI:

ROZKAZOVACIE VETY -
rozkazujeme, prikazujeme alebo zakazujeme nimi.

ZVOLACIE VETY -
vyjadrujeme nimi niečo naliehavé, niečo naliehavo zvoláme.

ŽELACIE VETY -
vyjadrujeme nimi svoje želania.

(podľa SJ pre 2. roč. ZŠ, 2009)
Jedzte veľa zeleniny! To je krásna hračka!
Prines mi mydlo! Chcem veľkú čokoládu!
Nech sa ti darí! Len nech neprší!
Prestaň už vyrušovať! Aká zaujímavá knižka!
Nech si dlho zdravý! Uprac si svoju izbu!