Hľadaj spisovné slová

PaedDr. Eva Dzurková


Ak získaš 15 zástav, zaslúžiš si: ???

???

Určite ste si všimli, že nie všetci sa vyjadrujú správne - spisovne.
Niekedy sú to dokonca aj redaktori alebo moderátori.
Verím, že sa ti podarí nájsť všetkých 15 spisovných výrazov -
získaš 15 zástav :-)