Spisovná slovenčina

Označ, ktoré vyjadrenie ja spisovné a ktoré nespisovné.
jednorazová injekcia ( 1 raz! )
jednorázová injekcia ( vstupenka )
žĺtko, bielko vo vajíčku
žĺtok, bielok vo vajíčku
žĺtka, bielka
žĺtky, bielky
vajcia do skla
vajcia na mäkko
zbytok
zvyšok
lízatko
lízanka
dva deci
dve deci
dva muži
dvaja muži
poslať pre učiteľa
poslať po učiteľa
neprišiel z choroby
neprišiel pre chorobu
húpačka
hojdačka
mlsný človek
maškrtný človek
húpacie kreslo
hojdacie kreslo
kľudný
pokojný
chovať sa
správať sa
nechápem tomu
nechápem to
pred i po večeri
pred večerou a po večeri
vyznať sa do niečoho
vyznať sa v niečom
drogista - predavač v drogérii
drogista - obchodník s drogami alebo užívateľ
drogérista - užívateľ drog
drogérista - predavač v drogérii

Mgr. A. KobzovŠ