Označ prídavné meno vo vete.

Prídavné mená

Vyber správnu odpoveď.