Mgr. Tímea Matušeková

Vlastné mená osôb

Tajnička

Klikni na číslo a doplň do tajničky správne slovo. (zapni si "caps lock" - píš veľké písmená)
1    2             
             
    3           
 4              
             
             
       5        
    6           
             
 7              
             
             
     8          
9