Doplň správne písmeno

Všeobecné a vlastné podstatné mená

Mgr. Tímea Matušeková
amarát, aroš, aďarsko madarsko.jpg, lovák, ôň kon.jpg, esto mesto.jpg, ivko, rnava trnava.jpg, eronika, polužiak, unaj dunaj.jpg, tôl stol.jpg, ieka, edina dedina.jpg, okoláda cokolada.jpg, endová bendova.jpg, urko, trakuľa krava.jpg, lica ulica.jpg, rancúzsko francuzsko.jpg, ošice kosice.jpg, niha kniha.jpg