Mgr. Tímea Matušeková

Kohút a líška

Nájdi v texte podstatné mená.

Zbadala raz sedieť na a hneď sa jej začali zbiehať na dobrú . Ale sedel príliš vysoko a sa po driapať nevedia. Začala teda premýšľať, ako priláka na .
Posadila sa pod a pekným sa prihovorila:
- ", , už si počul tú ? Všetci budeme žiť ako jedna veľká . a budú odteraz . Sám tak rozhodol. Už si nebudeme ubližovať. Ja nebudem naháňať a a vy sa už nemusíte báť. Nože, zleť z tej , nech sa môžeme objať na nového ."
bol však opatrný a takto odpovedal zaliečavej :
- "Som rád a teší ma tá nová . Práve sa rozhliadam po a vidím, že sa sem blížia aj ostatní . Uháňa sem dedinských . Môžeme aj im povedať o tej ."
Keď to počula, vyskočila na rovné a začala sa nespokojne obzerať okolo seba. zatrepal :
- Čože sa tak bojíš, ? Veď sme teraz všetci !"
No to už trielila do a len pomedzi zavrčala:
"Ja to viem veľmi dobre, ale tí to istotne ešte nevedia."

??? ???


Poučenie:
Never slepo zaliečavým ľuďom.