» Vybrané slová (B) - test


Vybrané slová po B
Otázka č.1: Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.2: Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.3: Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.4: Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
Embedded Image
(1 bod)
Otázka č.5: Ktoré slovné spojeniené spojenieje napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.6: Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.7: Ktoré slovo je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.8: Ktoré slovo je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.9: Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)
Otázka č.10: Ktoré slovo je napísané správne?
Embedded Image(1 bod)