Mgr. Tímea Matušeková

Obojaké spoluhlásky

Nájdi správny význam slova.

trýzniť......................... , spievať, hladkať
bystrý......................... pomalý, zlý,
vysychá......................... rastie, , kvitne
sýty......................... hladný, , smädný
rýdzi......................... , špinavý, farebný
zapýriť sa......................... smiať sa, rozprávať sa,
mykol sa......................... pošmykol sa, , pomýlil sa

???