Priraď slová do správnej dvojice

Priraďovačka

    
Pospájaj slová do správnych dvojíc.