počítanie - písanie

Precvičovanie čísloviek

Doplň slová do tajničky. Klikni na číslo a vľavo sa Ti objaví doplňovacie pole s príkladom. Po vyplnení potvrď, alebo si zvoľ pomôcku.
    1      2         
               
       3          
  4               
  5          6       
               
7      8    9          10   
               
11                 
          12    13     
   14              
               
15                 
               
   16