Vybrané slová po B a M

Mgr. Tímea Matušeková

Nájdi v texte pesničky vybrané slová po B a M a napíš ich do rámčekov.
Z Východnej dievčence, čím sa umývate,
že vy svoje líčka vždy červené máte?
My sa umývame každý deň do rôčka
v studenej vodičke bystrého potôčka.