Doplň slová so samohláskou ä do viet.

Doplňovačka.

Od nových topánok ma bolí . Báseň sme sa mali naučiť . kostol v Bratislave sa volá Dóm Martina. Najradšej mám kuracie . V súťaži som získal bodov. Strýko chytil rybu. Proti je najlepšia čistá voda. Topenie snehu po oteplení nazývame . Na dovolenku chodíme v júli. Vrátili sme sa o ulicu . Popri ceste rastú belasé .