Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané aj nevybrané slová po B a M.

Doplň do slov i/í, y/ý.
   ý      i      y   
Mro mslí na Emla. Už si si premslel vetu? Poriadne sa zamsli a niečo vymsli! Na zábavu nemsli! To je nezmsel. Mlena má dobré mšlienky. Počítač je užitočný výmsel.

Mlka si občajne večer umva zuby. Kto sa umva, zdravý bva. M máme umvačku riadu. Mdlo bva na umvadle. Vlasy m umva mama. Um si aj uši! Kto je pri kormidle? Bstrá mška pomlila kocúra Mša. V Banskej Bstrici je rozvinutý priemsel.

Táto blinka je mšací chvostík. Zmju volajú aj vretenica. Nemhol okom ani nad mliónom. Spadla m do oka mhalnica. Odlej 5 mlilitrov. Zmzíkoval päť mnút. Machuľa v zošite zmzla. Kúp m zmzík. Mchal sa nebojí mšiaka.

M cvičíme. A vy? M nie. M sa nebojíme. Ani m. Podaj m ruku! Kúpiš m knihu? Nič m nepovedia. Msa sa rozbla. M si kúpime nové msy. Táto mštička sa m páči. Nemkaj sa! Bránu zamkaj! M odomkáme bt. Pomkaj ho, nech nespí!

Mliť sa je ľudské. Nemá zmsel trápiť sa a sužovať. Radšej treba svoj oml napraviť. Mlý žiačik, keď ťa napadne múdra mšlienka, sem s ňou! Namáhaj si svoju mseľ. Ak niekoho napadne nezmsel, nebuď zlomseľný a nesmej sa. Bolo b to, akob si mu úmselne ublížil. A to sa nepatrí!