Mgr. Tímea Matušeková

Učenlivá myš

Doplň do slov i/í, y/ý.
   ý      i      y   
Učenlivá mš

Jedna mlá sivá mš
pod tabuľou mala skrýš.
Vybrané slová sa učila,
stále sa pri nich mlila.
Aj tak o tom mslím si,
že sú to len nezmsly."
"Vyjdi mška, vyjdi von!"
"Nejdem, ani omlom!
Je to veľm ťažká veda,
naučiť sa m to nedá!