Vybrané slová po B

Priraďovacie cvičenie.

Do viet priraď správne slovo.