Prepíš text bez gramatických chýb.

Doplňovačka

U nás taká običaj,
kobilu si požyčaj.
Naša bistrá kobyla
s mladým bíkom sa byla.
Teraz plače pri bistryne.
Vôbec jej to nie je mylé.
Nemôže ísť do Bistryce,
šijú jej tam nohavice.
Do Bitče tiež nemôže,
kto jej bistro pomôže?
Pomôžu jej bilinki
susedovej starenki.